Especial ansietat

|

Anxiety

“Què sents quan sents ansietat?” va ser un projecte col·laboratiu amb Verne, on vam demanar als lectors que ens diguessin que era per a ells l’ansietat i a partir d’aquí vaig crear aquests mini còmics/experiències gràfiques on es representa la complexitat d’aquesta malaltia mental.

Premi: Gabo 2019

|

“What do you feel when you feel anxiety?” is a collaborative project with Verne, where we asked the readers to know what anxiety was for them and then I did these little comics/graphic experiences where you can see how complex is this mental illness.

Prize: Gabo 2019