Ioga Inclusiu

|

Inclusive yoga

Ioga inclusiu és una serie d’il·lustracions per una petita iniciativa de Ioga per a nens, anomenada “Ioguem”, on es pretèn donar un espai d’autoregulació, diversió i aprenentatge a nens i nenes, en general.

|

Inclusive yoga are illustrations for an small yoga initiative for kids, called “Ioguem”, where the main intention is to give a self-regulated, fun and learning space for kids.