Lletres il·lustrades

|

Illustrated letters

“Lletres il·lustrades” és un projecte personal que vaig dur a terme per regalar als meus patreons.

|

“Illustrated letters” is a personal project I did as a gift for my patreons.