Vegan

|

Vegan

Il·lustracions per un llibre sobre veganisme que no es va arribar a publicar. Il·lustracions a dos tintes.

|

Illustrations for a book about veganism that was never publish. Illustrations in two inks.